Vi hjelper deg å selge eller leie ut næringseiendom

Vi tilbyr megling og strategisk rådgivning innen næringseiendom i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Med utgangspunkt i vår lange erfaring, inngående markedskunnskap, solide nettverk og regionale tilhørighet løser vi utfordringer og maksimerer dine muligheter.
Sammen skaper vi verdi for deg, din bedrift og ditt lokalmiljø.

Vi er eid 100% av et solid finanskonsern.

Sammen skaper vi verdi for deg, din bedrift og våre regioner.

Vi er medlem av

Sammen skaper vi verdi for deg, din bedrift og våre regioner.