Generelle vilkår

Informasjon på våre nettsider

På nettsidene våre får du en oversikt over hvilke tjenester EiendomsMegler 1 tilbyr, samt annen aktuell informasjon. Vi forsøker til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke noe ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig. Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre Brukere. EiendomsMegler 1 er ikke ansvarlig for innholdet på nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres på eller via slike nettsider.

Alt innhold på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av EiendomsMegler 1s nettsider, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.