Samfunnsansvar

Som en sentral regional aktør i Buskerud, Vestfold og Telemark er det viktig at vi har et bredt fokus på å ta vår del av ansvaret for det samfunnet vi er en del av. Vårt overordnede ansvar for lokalsamfunnet er å skape verdier for de regionene vi er en del av.

Våre eierbanker støtter også lokalt engasjement. Vi har de siste ti årene bidratt med mange titalls millioner kroner i gaver og sponsorat til små og store prosjekter. Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet innen kultur, idrett, miljø og humanitært arbeid. Vi har også talentstipend for ungdom mellom 16 og 25 år.

Her finner du mer informasjon om vårt samfunnsansvar