Næringsmegling og rådgivning

Vi tilbyr næringsmegling og strategisk rådgivning innen næringseiendom i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Våre tjenester

Hos Eiendomsmegler 1 Næringsmegling finner du et team bestående av næringsmeglere og seniorrådgivere med lang erfaring og sterk regional forankring. Vi har vært rådgivere for lokale, nasjonale og internasjonale investorer, eiendomsbesittere og leietakere – fra de minste til de aller største virksomhetene. Denne erfaringen gjør at vi kan tilby våre oppdragsgivere bred kompetanse innen næringseiendom, løse deres utfordringer og skape verdi.

Salg

Våre næringsmeglere har god og lang erfaring med salg av næringseiendom. Vi jobber med alle typer næringseiendom, samt eiendomsporteføljer og eiendomsselskap. Vi er engasjerte og jobber aktivt med å løse våre oppdrag med kunden i fokus.

Utleie

Vi har lang erfaring og god lokalkunnskap om markedet for utleie av næringseiendom. Vi jobber aktivt og målrettet for å løse våre oppdrag på en god måte for både utleier og leietaker.

Rådgivning og verdivurdering

Vi utfører verdivurdering av næringseiendom for et stort utvalg kunder. Mange av våre kunder ønsker uavhengige verdivurderinger av sine eiendommer ofte i forbindelse med fisjoner, fusjoner og årsoppgjør.

Oppgjørsoppdrag

Vi bistår kunder med overdragelse av næringseiendommer og eiendomsselskaper og sørger for at kontraktsinngåelse og oppgjøret gjennomføres på en trygg og profesjonell måte.

Leietakerrådgivning

Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med søk etter nye lokaler eller vurdering av løpende leieforhold. Vi kjenner markedet og har god oversikt over både hva som er tilgjengelig i markedet og riktig markedsleie.

Kjøpsoppdrag

Vi har god markedskunnskap, stort kontaktnett og vil være en god rådgiver og «døråpner» ved et kjøpsoppdrag. Vi hjelper kunder med å finne ønskede eiendommer til riktig markedspris og kan bistå i forhandlinger, samt gjennomføring av kjøpet.